دنبال چه چیزی هستید؟

Tapback یک خاصیت هوشمند و جدید است که در Messages و iMessages اضافه شده است. که شما میتوانید با استفاده از این خاصیت،افکار یا احساس خود در مورد یک پیام بیان کنید. به عنوان مثال اگر شما فکر میکنید که یک پیام خنده دار است، میتوانید با این ویژگی جدید به آن واکنش نشان دهید.