دنبال چه چیزی هستید؟

در قسمت اول آموزش به اجزای نوار منو و همچنین به برخی از امکانات از جمله حذف ویدجت و تنظیمات برخی از ویدجت ها پرداختیم. در قسمت دوم، آموزش استفاده از نوار منو در مک با ما همراه باشید.

سیستم عامل مک به نحوی طراحی شده است که کار کردن با آن بسیار آسان و راحت است. اما پیدا کردن برخی امکانات، دسترسی به تنظیمات و استفاده از تنظیمات بخصوصی که به ما در درسترسی به امکانات آسان و راحت بکند بسیار مهم است. و به همین منظور سیستم عامل مک دارای یک منو […]