سیستم عامل - مک نید

جستجو در کامل‌ترین آرشیو مک ایران:

دانلود برنامه‌های مک

macOS Sonoma 14.3 (23D56)

نسخه جدید سیستم عامل مک با شماره ۱۴ و نام macOS...
توضیحات + دانلود (۱۲.۵۵ گیگابایت)

Windows 11 ARM

همانطور که در جریان هستید، با توجه به تغییر پردازنده...
توضیحات + دانلود (۹.۷ گیگابایت)

macOS Sonoma 14.2 (23C64)

نسخه جدید سیستم عامل مک با شماره ۱۴ و نام macOS...
توضیحات + دانلود (۱۲.۵۵ گیگابایت)

macOS Sonoma 14.1.2 (23B92)

نسخه جدید سیستم عامل مک با شماره ۱۴ و نام macOS...
توضیحات + دانلود (۱۲.۰۳ گیگابایت)

macOS Sonoma 14.1 (23B74)

نسخه جدید سیستم عامل مک با شماره ۱۴ و نام macOS...
توضیحات + دانلود (۱۲.۷۹ گیگابایت)

macOS Sonoma 14.0 (22A344)

نسخه جدید سیستم عامل مک با شماره ۱۴ و نام macOS...
توضیحات + دانلود (۱۱.۹۹ گیگابایت)

macOS Ventura 13.5.2 (22G91)

نسخه جدید سیستم عامل مک با شماره ۱۳ و نام...
توضیحات + دانلود (۱۱.۱۳ گیگابایت)

macOS Ventura 13.5.0 (22G74)

نسخه جدید سیستم عامل مک با شماره ۱۳ و نام...
توضیحات + دانلود (۱۱.۱۳ گیگابایت)

macOS Ventura 13.4.0 (22F66)

نسخه جدید سیستم عامل مک با شماره ۱۳ و نام...
توضیحات + دانلود (۱۰.۹۹ گیگابایت)

macOS Ventura 13.3.1 (22E261)

نسخه جدید سیستم عامل مک با شماره ۱۳ و نام...
توضیحات + دانلود (۱۰.۹۸ گیگابایت)

macOS Ventura 13.3.0 (22E252)

نسخه جدید سیستم عامل مک با شماره ۱۳ و نام...
توضیحات + دانلود (۱۰.۹۸ گیگابایت)

macOS Ventura 13.2.1 (22D68)

نسخه جدید سیستم عامل مک با شماره ۱۳ و نام...
توضیحات + دانلود (۱۱.۷۱ گیگابایت)

macOS Ventura 13.2 (22D49)

نسخه جدید سیستم عامل مک با شماره ۱۳ و نام...
توضیحات + دانلود (۱۱.۷۱ گیگابایت)

macOS Monterey 12.6.0 (21G115)

به تازگی اپل از نسخه جدید سیستم‌ عامل خود به...
توضیحات + دانلود (۱۱.۵۶ گیگابایت)

macOS Monterey 12.5.1 (21G83)

به تازگی اپل از نسخه جدید سیستم‌ عامل خود به...
توضیحات + دانلود (۱۱.۵۷ گیگابایت)

macOS Monterey 12.5 (21G72)

به تازگی اپل از نسخه جدید سیستم‌ عامل خود به...
توضیحات + دانلود (۱۱.۵۷ مگابایت)

macOS Monterey 12.4 (21F79)

به تازگی اپل از نسخه جدید سیستم‌ عامل خود به...
توضیحات + دانلود (۱۱.۳ گیگابایت)

macOS Monterey 12.3.1 (21E258)

به تازگی اپل از نسخه جدید سیستم‌ عامل خود به...
توضیحات + دانلود (۱۱.۲ گیگابایت)

macOS Monterey 12.3.0 (21E230)

به تازگی اپل از نسخه جدید سیستم‌ عامل خود به...
توضیحات + دانلود (۱۱.۴ گیگابایت)

macOS Monterey 12.2.1 (21D62)

به تازگی اپل از نسخه جدید سیستم‌ عامل خود به...
توضیحات + دانلود (۱۱.۳ گیگابایت)

macOS Monterey 12.2.0 (21D49) Hackintosh

نکته مهم ۱: این نسخه فقط برای دوستانی است که...
توضیحات + دانلود (۱۲.۲ گیگابایت)

macOS Monterey 12.2.0 (21D49)

به تازگی اپل از نسخه جدید سیستم‌ عامل خود به...
توضیحات + دانلود (۱۱.۲ گیگابایت)

macOS Monterey 12.1.0 (21C52)

به تازگی اپل از نسخه جدید سیستم‌ عامل خود به...
توضیحات + دانلود (۱۱.۳ گیگابایت)

macOS Monterey 12.0.1 (21A559)

به تازگی اپل از نسخه جدید سیستم‌ عامل خود به...
توضیحات + دانلود (۱۱.۳ گیگابایت)

نصب و کرک برنامه‌های سیستم عامل مک

در صورتی که قصد نصب و کرک برنامه‌ها و یا بازی‌های سیستم عامل مک را توسط کارشناسان مک نید دارید، می‌توانید از لینک‌های رو‌به‌رو استفاده کنید تا برنامه‌ها و بازی‌های مد نظر شما در سریع‌ترین زمان ممکن بر روی سیستم شما نصب و کرک شود.