TouchRetouch 2.1.1 CR2

عضویت و دانلود
  • دانلود TouchRetouch  CR برای مک

TouchRetouch یک برنامه‌ی ویرایش عکس hsj که در درجه‌ی اول به کاربر اجازه می‌دهد محتوای غیر ضروری یا ناخواسته را از عکس‌ها حذف کند. اما همچنین از دیگر ابزار ویرایش عکس در این برنامه میتوان به تصحیح رنگ، شبه سازی، افقی سازی و برش دادن اشاره کرد.