دنبال چه چیزی هستید؟

Textastic یک ویرایشگر سریع متنی،‌ برنامه نویسی می باشد که بیش از ۸۰ زبان برنامه نویسی را پشتیبانی می کند، این برنامه با به کار گیری از رنگ های مختلف برای syntax ها محیطی قدرتمند و حرفه ای را برای شما بوجود آورده است.

Textastic یک ویرایشگر سریع متنی،‌ برنامه نویسی می باشد که بیش از ۸۰ زبان برنامه نویسی را پشتیبانی می کند، این برنامه با به کار گیری از رنگ های مختلف برای syntax ها محیطی قدرتمند و حرفه ای را برای شما بوجود آورده است.

Textastic یک ویرایشگر سریع متنی،‌ برنامه نویسی می باشد که بیش از ۸۰ زبان برنامه نویسی را پشتیبانی می کند، این برنامه با به کار گیری از رنگ های مختلف برای syntax ها محیطی قدرتمند و حرفه ای را برای شما بوجود آورده است.