دنبال چه چیزی هستید؟

آیا صفحه مک شما به نظر می رسد نارنجی است؟ حتی در ساعات روزانه که Night Shift باید خاموش باشد؟ چه چیزی موجب می شود که Night Shift در مک فعال شود؟ زمانی که Night Shift روشن است، کاملا مشخص است زیرا رنگ های روی صفحه نمایش بسیارنارانجی است، گرچه در زمانی فعال است که نباید فعال شود. در […]