دنبال چه چیزی هستید؟

Molar برنامه و ابزاری کاربردی آموزشی و مرجع برای دانش آموزان می باشد که می توانند خیلی بهتر در درس خواندن خود مفید واقع شوند. این برنامه با داشتن گزینه هایی نظیر میز های دوره ای ، حل مسایل مثلثی و اطلاعات شیمی برنامه ای بسیار مناسب برای دانش آموزان می باشد.