دنبال چه چیزی هستید؟

Autodesk Flame 2020 برنامه‌ای است که با ابزارهای خود، جلوه‌‌های بصری زیبا و تعاملی سه بعدی به شما ارائه می‌دهد. در این برنامه با گرافیکی پیشرفته، شما امکان تکمیل، ترکیب، تنظیم رنگ‌ها و… را خواهید داشت. Autodesk Flame برای افرادی مفید خواهد بود که با جلوه‌های ویژه یا VFX سر و کار دارند.   ویژگی‌ها GMask tracer | جدید – امکان ترکیب‌بندی با […]

Autodesk Flame 2020 برنامه‌ای است که با ابزارهای خود، جلوه‌‌های بصری زیبا و تعاملی سه بعدی به شما ارائه می‌دهد. در این برنامه با گرافیکی پیشرفته، شما امکان تکمیل، ترکیب، تنظیم رنگ‌ها و… را خواهید داشت. Autodesk Flame برای افرادی مفید خواهد بود که با جلوه‌های ویژه یا VFX سر و کار دارند.   ویژگی‌ها GMask tracer | جدید – امکان ترکیب‌بندی با […]