دنبال چه چیزی هستید؟

Adobe Acrobat reader به کاربران اجازه می دهد تا فایل های PDF را مشاهده کنند . این برنامه مستقیما از مرورگر شما استفاده می کند .