دنبال چه چیزی هستید؟

Noizio یک برنامه برای کاهش نویز خیابان‌ها و اجازه دادن به شما جهت تمرکز بر روی پروژه‌های خود است. در بخش دیگر از این برنامه برای رویداد‌های رمانتیک و یا هنگام خواب استفاده کنید و با صدای آن آرام شوید. ویژگی‌ها دارای ۱۵ صدای طبیعی زیبا قابل میکس کردن صدا‌ها طراحی فلت و زیبا بدون […]

Noizio یک برنامه برای کاهش نویز خیابان‌ها و اجازه دادن به شما جهت تمرکز بر روی پروژه‌های خود است. در بخش دیگر از این برنامه برای رویداد‌های رمانتیک و یا هنگام خواب استفاده کنید و با صدای آن آرام شوید. ویژگی‌ها دارای ۱۵ صدای طبیعی زیبا قابل میکس کردن صدا‌ها طراحی فلت و زیبا بدون […]