دنبال چه چیزی هستید؟

خرابه های هر روستا عهدی خاموش به لحظات پایانی آن است. خرابه های Oakmarsh نیز تفاوتی ندارد. در سکوتشان حرف ها وجود دارد, گرد و غبار حاکی از جایی است که زمانی دهکده ای آرام در نزدیکی کاونتری ( شهری در انگلستان) بوده است.