دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Timey یک تایمر و یک Stopwatch در منوبار شما است. به راحتی کلیک کنید تا تایمر یا stopwatch خود را شروع یا متوقف کنید. بر روی تنظیمات کلیک کنید تا تایم، زمان توقف و … را تغییر دهید یا برای خود shortcut تعریف کنید.

برنامه Timey یک تایمر و یک Stopwatch در منوبار شما است. به راحتی کلیک کنید تا تایمر یا stopwatch خود را شروع یا متوقف کنید. بر روی تنظیمات کلیک کنید تا تایم، زمان توقف و … را تغییر دهید یا برای خود shortcut تعریف کنید.