برگرداندن شماره تلفن‌های آیفون بایگانی - مک نید | دانلود برنامه مک، دانلود بازی مک، آموزش‌های مک
دنبال چه چیزی هستید؟

برای این منظور حتما باید قسمت موردنظر از آیکلودتون روشن بوده باشد تا بک آپ گرفته شده باشد و بتوان بازیابی را انجام داد.