دنبال چه چیزی هستید؟

به کمک برنامه SwiftBar شما می‌توانید برنامه‌های مختلف را در منوبار خود ساخته و اجرا کنید. برنامه SwiftBar امکان نوشتن Shell Scriptهای مختلف را به شما می‌دهد و شما می‌توانید آن‌ها را درست از منوبار خود اجرا کنید.

به کمک برنامه SwiftBar شما می‌توانید برنامه‌های مختلف را در منوبار خود ساخته و اجرا کنید. برنامه SwiftBar امکان نوشتن Shell Scriptهای مختلف را به شما می‌دهد و شما می‌توانید آن‌ها را درست از منوبار خود اجرا کنید.