دنبال چه چیزی هستید؟

در حالی که نظام آموزشی کشور ما هنوز آنطور که باید با فناوری ارتباط برقرار نکرده است و بدون تعارف میتوان گفت وجود تکنولوژی و تاثیر آن بر روی یادگیری را کاملا مورد بی توجهی قرار داده، کشور هایی که در در این زمینه صاحب نظر و موفق هستند در حال تلاش برای پیدا کردن […]