memoji

دانلود برنامه Coverage 1.1

۲۲ آبان ۱۳۹۵

Coverage یک ماشین حساب چاپ هزینه پیشرفته است که یک سند آماری دقیق را نشان می دهد و هزینه های چاپ را با در نظر گرفتن جوهر ، کاغذ و هزینه های دیگر تخمین می زند.

 

Coverage موجب صرفه جویی در پول شما می شود و این کار را با نشان دادن هزینه های لازم برای چاپ کامل هر صفحه از سند انجام می دهد.

 

نیازمندی سیستم

OS X 10.6 به بعد و پردازنده ۶۴Bit

اسکرین شات

Coverage 1.1